תחנת קבלה אשדוד

ייעוד: הקמת תחנת קבלה לגז טבעי המגיע מן הספקים. תחנת הקבלה מהוות אחת משלושת הכניסות הקיימות כיום למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי.

פעיל: 6.2008

נגישות