חדשנות בנתג''ז

לבלוג חדשנות

מערך החדשנות

מערך החדשנות של נתג"ז הוא שער הכניסה הארגוני לטכנולוגיות פורצות דרך, לחברות הזנק (סטארטאפים), משקיעים, חברות טכנולוגיה ושותפים באקדמיה.
נתג"ז עובדת עם סטארטאפים וחברות טכנולוגיה כחלק אינטגרלי מאסטרטגיית הצמיחה שלנו, ובאמצעות מערך החדשנות, מאתרת ומטמיעה טכנולוגיות במגוון רב של תחומים.
למערך החדשנות של נתג"ז זרוע השקעה בחברות סטארטאפ, הכפופה לרגולציה של רשות החברות הממשלתיות.

תחומי העניין של נתג"ז מתפרסים על מגוון של תחומים, וכוללים בין היתר: טכנולוגיות אנרגיה, טכנולוגיות תשתיות \ בנייה, טכנולוגיות מימן, טכנולוגיות IOT וניטור, טכנולוגיות הנדסה, סייבר, AI ודאטה אנליטיקס.

ניטור תשתית אורכית באמצעות חישה אופטית.

ניטור תשתית אורכית באמצעות חישה אופטית

איתור תשתיות בתת הקרקע

איתור תשתיות בתת הקרקע

שימוש ברחפנים אוטונומיים

שימוש ברחפנים אוטונומיים

שיתוף פעולה עם האקדמיה

שיתוף פעולה עם האקדמיה

חדשות ופעילויות

מערך החדשנות של נתג"ז הוא שער הכניסה הארגוני לטכנולוגיות פורצות דרך, לחברות הזנק (סטארטאפים), משקיעים, חברות טכנולוגיה ושותפים באקדמיה.
נתג"ז עובדת עם סטארטאפים וחברות טכנולוגיה כחלק אינטגרלי מאסטרטגיית הצמיחה שלנו, ובאמצעות מערך החדשנות, מאתרת ומטמיעה טכנולוגיות במגוון רב של תחומים.
למערך החדשנות של נתג"ז זרוע השקעה בחברות סטארטאפ, הכפופה לרגולציה של רשות החברות הממשלתיות.

מערך החדשנות של נתג"ז הינו שער הכניסה הארגוני לטכנולוגיות פורצות דרך, לחברות הזנק (סטארטאפים), משקיעים, חברות טכנולוגיה ושותפים באקדמיה.
נתג"ז עובדת עם סטארטאפים וחברות טכנולוגיה כחלק אינטגרלי מאסטרטגיית הצמיחה שלנו, ובאמצעות מערך החדשנות, מאתרת ומטמיעה טכנולוגיות במגוון רב של תחומים.

למערך החדשנות של נתג"ז זרוע השקעה בחברות סטארטאפ, הכפופה לרגולציה של רשות החברות הממשלתיות.

ניטור תשתית אורכית באמצעות חישה אופטית.
איתור תשתיות בתת הקרקע
שימוש ברחפנים אוטונומיים
שיתוף פעולה עם האקדמיה
מימן - משק האנרגיה העתידי
מקור אנרגיה נקי

מקובל היום בעולם לייעד את גז המימן כמקור אנרגיה נקי כהשלמה לאספקת חשמל ממקורות מתחדשים. ארה"ב, אירופה, יפן ומדינות נוספות מיישמות כבר היום הלכה למעשה אסטרטגיה של תמיכה בכניסת המימן למשק האנרגיה ומקדמות פתרונות רבים ושונים להתייעלות בכל אורך שרשרת הערך המימנית, מן הייצור, דרך ההובלה והאחסון וכלה בשימושי הקצה. התוכנית האסטרטגית של משק האנרגיה היא לעבור לתמהיל ייצור חשמל המבוסס ברובו על אנרגיות מתחדשות . השאיפה היא שמערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי, שהיא המערכת המתאימה ביותר שכבר קיימת, תהווה בסיס לתשתית משק מימן עתידית בצורה הדרגתית.

עתיד המימן בישראל

בחזונה של נתג"ז התנעת משק מימן בישראל, תתבצע, בדומה לעולם, על בסיס פיילוטים קטנים אשר יגדלו לכדי עמקי מימן אזוריים הכוללים את מרבית, מרכיבי שרשרת הערך של משק אנרגיה מבוסס מימן. החל מייצור המימן, דרך הולכתו, אחסונו ועד צריכתו, וככל שיהיה רלוונטי, גם תפיסה של פליטות פחמן דו חמצני. בשלב מתקדם יותר, תחל הולכת מימן ברמה ארצית, בתחילה במשולב עם הגז הטבעי ובהמשך, המימן כדלק בלעדי ישלים את צריכת האנרגיה שלא תיוצר באופן ישיר ממקורות מתחדשים. המימן יכול להיות גם מניע לחיבור משק האנרגיה המקומי למשקי האנרגיה השכנים, למשל ע"י יבוא מימן ממקורות מתחדשים משכנותינו והולכתו דרך מערכת ההולכה הארצית אל אירופה בקו ימי לקפריסין, יוון ואיטליה.

מה נתג"ז עושה לטובת העניין?

נתג"ז, כחלק מקידום הנושא בישראל ע"י משרד האנרגיה, קיבלה על עצמה את המשימה הלאומית החשובה, להציג לממשלת ישראל מסמך עקרונות להקמת תוכנית אב למערכת ההולכה של המימן. תוכנית שתתבסס על תשתית מערכת הולכת הגז הטבעי הקיימת בדומה למדינות שכבר בתהליכי פיתוח ואשר מתבססות על תשתיות הגז הטבעי הקיימות. לנתיבי גז היכולת לעבור הן חלקית והן באופן מלא להולכת מימן. נתג"ז יצאה לקול קורא לבחינה של שיתופי פעולה בקשר עם הקמה והפעלה של עמקי מימן בישראל.

עמק המימן

נתג"ז יכולה להוליך מימן במערכת ההולכה של הגז הטבעי, הן בהיבטים רגולטורים והן בהיבטים הנדסיים, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מאפשרת ואף מובילה, בהיבט של קידום "עמק מימן" ראשון אשר אליו יתחברו יצרני מימן מצד אחד, צרכני מימן מצד שני וחברות טכנולוגיה ישראליות אשר יקדמו את החדשנות הישראלית בתחום זה. הקמתו של עמק מימן משמעותי ראשון יאפשר הפחתה דרמטית של פליטות הפחמן הדו חמצני ממגזר האנרגיה הישראלי ופיתוח טכנולוגיות כחול – לבן לייעול כל שרשרת הערך.

מימן - משק האנרגיה העתידי

מקור אנרגיה נקי

מקובל היום בעולם לייעד את גז המימן כמקור אנרגיה נקי כהשלמה לאספקת חשמל ממקורות מתחדשים. ארה"ב, אירופה, יפן ומדינות נוספות מיישמות כבר היום הלכה למעשה אסטרטגיה של תמיכה בכניסת המימן למשק האנרגיה ומקדמות פתרונות רבים ושונים להתייעלות בכל אורך שרשרת הערך המימנית, מן הייצור, דרך ההובלה והאחסון וכלה בשימושי הקצה. התוכנית האסטרטגית של משק האנרגיה היא לעבור לתמהיל ייצור חשמל המבוסס ברובו על אנרגיות מתחדשות . השאיפה היא שמערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי, שהיא המערכת המתאימה ביותר שכבר קיימת, תהווה בסיס לתשתית משק מימן עתידית בצורה הדרגתית.

עתיד המימן בישראל

בחזונה של נתג"ז התנעת משק מימן בישראל, תתבצע, בדומה לעולם, על בסיס פיילוטים קטנים אשר יגדלו לכדי עמקי מימן אזוריים הכוללים את מרבית, מרכיבי שרשרת הערך של משק אנרגיה מבוסס מימן. החל מייצור המימן, דרך הולכתו, אחסונו ועד צריכתו, וככל שיהיה רלוונטי, גם תפיסה של פליטות פחמן דו חמצני. בשלב מתקדם יותר, תחל הולכת מימן ברמה ארצית, בתחילה במשולב עם הגז הטבעי ובהמשך, המימן כדלק בלעדי ישלים את צריכת האנרגיה שלא תיוצר באופן ישיר ממקורות מתחדשים. המימן יכול להיות גם מניע לחיבור משק האנרגיה המקומי למשקי האנרגיה השכנים, למשל ע"י יבוא מימן ממקורות מתחדשים משכנותינו והולכתו דרך מערכת ההולכה הארצית אל אירופה בקו ימי לקפריסין, יוון ואיטליה.

מה נתג"ז עושה לטובת העניין?

נתג"ז, כחלק מקידום הנושא בישראל ע"י משרד האנרגיה, קיבלה על עצמה את המשימה הלאומית החשובה, להציג לממשלת ישראל מסמך עקרונות להקמת תוכנית אב למערכת ההולכה של המימן. תוכנית שתתבסס על תשתית מערכת הולכת הגז הטבעי הקיימת בדומה למדינות שכבר בתהליכי פיתוח ואשר מתבססות על תשתיות הגז הטבעי הקיימות. לנתיבי גז היכולת לעבור הן חלקית והן באופן מלא להולכת מימן. נתג"ז יצאה לקול קורא לבחינה של שיתופי פעולה בקשר עם הקמה והפעלה של עמקי מימן בישראל.

עמק המימן

נתג"ז יכולה להוליך מימן במערכת ההולכה של הגז הטבעי, הן בהיבטים רגולטורים והן בהיבטים הנדסיים, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מאפשרת ואף מובילה, בהיבט של קידום "עמק מימן" ראשון אשר אליו יתחברו יצרני מימן מצד אחד, צרכני מימן מצד שני וחברות טכנולוגיה ישראליות אשר יקדמו את החדשנות הישראלית בתחום זה. הקמתו של עמק מימן משמעותי ראשון יאפשר הפחתה דרמטית של פליטות הפחמן הדו חמצני ממגזר האנרגיה הישראלי ופיתוח טכנולוגיות כחול – לבן לייעול כל שרשרת הערך.