האתגר

כחברה שפרצה את הדרך בהולכת גז טבעי בישראל ועל רקע אתגרי המחר, נתיבי הגז הטבעי לישראל רואה עצמה מחויבת לפיתוח תחום הולכת הגז – ובכך קידומו של המשק הישראלי והצבתו בחזית תחומי התשתית והאנרגיה.

קראו עוד

היתרונות

לגז טבעי שלושה יתרונות בולטים על פני מקורות אנרגיה אחרים: יתרון כלכלי – מחירו זול יותר; יתרון סביבתי – הוא נקי יותר ופולט לסביבה פחות מזהמים וגזי חממה; ומידת הנצילות שלו – באופן יחסי נצילותו גבוהה יותר.

קראו עוד

המערכת

מערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה עורק הזרימה הראשי של גז טבעי במדינה. היא כוללת כיום ארבעה מקטעים עיקריים: ימי, מרכזי, דרומי וצפוני. בתוך כך, ועל פי תוכניות הפיתוח, החברה תמשיך ותרחיב את המערכת.

קראו עוד

חדשות
 

ישראל מחוברת לגז טבעי

הכירו את חיבורי המערכת הארצית להולכת גז טבעי

קראו עוד

מפת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

למפת מערכת ההולכה הארצית

המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG

בחודש ינואר 2013 הפעילה נתגז לראשונה את הטרמינל הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG…

קראו עוד

נגישות