קו סדום – נאות הכיכר

ייעוד: הקמת קו גז ליצוא גז טבעי לירדן

תוואי המקטע: סדום – נאות הכיכר

קוטר הצינור: "12

אורך  המקטע: 16 ק"מ

פעיל: 1.2017

 

untitled_(4_of_37)

הקמת קו סדום – נאות הכיכר

 

 

נגישות