מקטע ההולכה הדרומי

ייעוד: הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור הדרום לגז טבעי

תוואי המקטע: קרית גת-אשל הנשיא-רמת חובב- דימונה-מישור רותם-סדום

קוטר הצינור: קרית גת-דימונה "24, דימונה-סדום "18

אורך  המקטע: 135 ק"מ

פעיל: 9.2009

המקטע הדרומי בתקופת ההקמה

המקטע הדרומי בתקופת ההקמה

נגישות