מקטע דור – אליקים

ייעוד: הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור בין הקו הימי לאליקים

תוואי המקטע: חוף דור-אליקים

קוטר הצינור: "30

אורך  המקטע: 17 ק"מ

פעיל: 7.2009

אזור תוואי מקטע דור-אליקים

אזור תוואי מקטע דור-אליקים

נגישות