הכפלת מקטע אשדוד – שורק

ייעוד: הכפלת המקטע לצורך עמידה בביקושים עתידיים והגדלת אמינות המערכת הארצית

תוואי המקטע: אשדוד-שורק

קוטר הצינור: "30

אורך  המקטע: 22 ק"מ

פעיל: 8.2015

 

קידוח HDD במסגרת פרויקט קו אשדוד-שורק

קידוח HDD במסגרת פרויקט קו אשדוד-שורק

 

נגישות