מקטע ההולכה המרכזי: חולות – פלמחים

ייעוד: הקמת קו גז לחיבור אזור פלמחים ומתקני רשת החלוקה באזור המרכז

תוואי המקטע: חולות – פלמחים

קוטר הצינור: "18

אורך  המקטע: 14 ק"מ

פעיל: 01.2016

 

הקמת קו אשדוד-פלמחים - 2015

הקמת קו אשדוד-פלמחים – 2015

 

 

 

 

 

 

 

נגישות