תחנת PRMS סוגת

ייעוד: הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) וקו "18 לצורך חיבור מפעל סוגת באז"ת קריית גת.

פעיל: 5.2014

PRMS סוגת במהלך ההקמה 12.2013

PRMS סוגת במהלך ההקמה 12.2013

נגישות