תחנת PRMS חח"י רידינג

ייעוד: הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) עבור תחנת הכוח רידינג של חברת החשמל בתל אביב.

פעיל: 6.2006

מבט אל תוך תחנת PRMS חח"י רידינג

מבט אל תוך תחנת PRMS חח"י רידינג

נגישות