תחנת PRMS חח"י גזר

ייעוד: הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) עבור תחנת הכוח גזר של חברת החשמל ברמלה.

פעיל: 6.2008

מבט אל פנים תחנת PRMS חח"י גזר

תחנת PRMS חח"י גזר

נגישות