תחנת PRMS חח"י אשכול II

ייעוד: הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) עבור טורבינות גז חדשות שהוספו לתחנת הכוח אשכול של חברת החשמל באשדוד.

פעיל: 10.2012

מבט אל פנים תחנת PRMS אשכול II

מבט אל פנים תחנת PRMS אשכול II

נגישות