תחנת PRMS דלק אשקלון IPP

ייעוד: הקמת מתקן להפחתת לחץ ומדידה  (PRMS) ליצור חשמל פרטי בתחום מתקן להתפלת מים באשקלון

פעיל:  7.2007

בתוך תחנת PRMS דלק יח"פ

מבט אל פנים תחנת PRMS דלק יח"פ

נגישות