תחנת PRMS בזן II

ייעוד: הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) עבור מתקן פצחן מימני של מפעל בזן במפרץ חיפה.

פעיל: 11.2012

תחנת PRMS בזן II בתקופת ההקמה

תחנת PRMS בזן בתקופת ההקמה

נגישות