מקטע הולכה הדרומי: הכפלת קו צפית קריית גת

ייעודהכפלת המקטע לצורך עמידה בביקושים עתידיים והגדלת אמינות המערכת הארצית

תוואי המקטע : צפית – קריית גת

קוטר הצינור:  "36

אורך  המקטע: 17 ק"מ

בהקמה


עבודות הכפלת קו צפית קריית גת

נגישות