מקטע ההולכה הימי

ייעוד: הקמת צנרת הולכה ראשית ימית לגז טבעי לצורך חיבור בין המרכז והצפון

תוואי המקטע: אשדוד- תל אביב – חדרה- דור

קוטר הצינור: "30

אורך  המקטע: 98 ק"מ

פעיל: אשדוד-רידינג 7.2006, רידינג-דור 7.2007

נגישות