מקטע ההולכה הדרומי: קרית גת – סדום

ייעוד: צנרת הולכה ראשית לחיבור הדרום לגז טבעי

תוואי המקטע: קריית גת – רמת חובב – סדום

קוטר הצינור: קריית גת – דימונה "24, ערוער – סדום "18

אורך  המקטע: 135 ק"מ

פעיל: 10.2009

המקטע הדרומי בתקופת ההקמה

המקטע הדרומי בתקופת ההקמה

נגישות