מקטע ההולכה הצפוני: דור – חגית

ייעוד: צנרת הולכה ראשית לחיבור בין הקו הימי לחגית

תוואי המקטע: חוף דור – חגית

קוטר הצינור: "30

אורך  המקטע: 17 ק"מ

פעיל: 7.2009

אזור תוואי מקטע דור-אליקים

אזור תוואי מקטע דור-חגית

נגישות