מקטע ההולכה המרכזי: נשר – אשקלון

ייעוד: מערכת הולכת גז  טבעי וחיבור לקוחות באזור מרכז הארץ.

תוואי המקטע:  אשדוד  – שורק – קרית גת – אשקלון, שורק – נשר – גזר.

קוטר הצינור: "24

אורך  המקטע: 94 ק"מ

פעיל: 5.2007

המקטע המרכזי בתקופת ההקמה

המקטע המרכזי בתקופת ההקמה

נגישות