מקטע ההולכה הצפוני: חגית – תל קשיש – חיפה

ייעוד: צנרת הולכה ראשית לחיבור הצפון לגז טבעי

תוואי המקטע: חגית – תל קשיש – חיפה

קוטר הצינור: חגית – תל קשיש "30, תל קשיש – חיפה "24

אורך  המקטע: 27 ק"מ

פעיל: 04.2011

מקטע ההולכה הצפוני

המקטע הצפוני בתקופת ההקמה

 

נגישות