מקטע ההולכה הצפוני

ייעוד: הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור הצפון לגז טבעי

תוואי המקטע: אליקים-תל קשיש-חיפה, תל קשיש-אלון תבור

קוטר הצינור: אליקים-תל קשיש "30, תל קשיש-חיפה "24, תל קשיש-אלון תבור "18

אורך  המקטע: 67 ק"מ

פעיל: 4.2011

מקטע ההולכה הצפוני

המקטע הצפוני בתקופת ההקמה

 

נגישות