מקטע ההולכה המרכזי

ייעוד: מערכת הולכת גז  טבעי וחיבור לקוחות  באזור מרכז הארץ.

תוואי המקטע:  אשדוד  – שורק – קרית גת – אשקלון, שורק – נשר.

קוטר הצינור: "24

אורך  המקטע: 94 ק"מ

פעיל: 5.2007

המקטע המרכזי בתקופת ההקמה

המקטע המרכזי בתקופת ההקמה

נגישות