תעריפי הולכה 2016

*תאריך מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תאריךהזרמה למשווק לאחר הצמדה
1.1.2016 106.4456 0.7467 0.1240 0.9100
1.2.2016 106.3383 0.7459 0.1239 0.9090
1.3.2016 105.8017 0.7421 0.1233 0.9044
1.4.2016 105.4798 0.7399 0.1229 0.9017
1.5.2016 105.2652 0.7384 0.1227 0.8999
1.6.2016 105.6944 0.7414 0.1232 0.9035
1.7.2016 106.0164 0.7436 0.1235 0.9063
1.8.2016 106.3383 0.7459 0.1239 0.9090
1.9.2016 106.7675 0.7489 0.1244 0.9127
1.10.2016 106.4456 0.7467 0.1240 0.9100
1.11.2016 106.3383 0.7459 0.1239 0.9090
1.12.2016 106.5529 0.7474 0.1242 0.9109

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

נגישות