תעריפי הולכה 2015

תאריך* מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה
1.1.2015 107.409 0.7534 0.1252 0.9182
1.2.2015 107.409 0.7534 0.1252 0.9182
1.3.2015 106.445 0.7467 0.1240 0.9100
1.4.2015 105.694 0.7414 0.1232 0.9035
1.5.2015 106.016 0.7436 0.1235 0.9063
1.6.2015 106.660 0.7482 0.1243 0.9118
1.7.2015 106.874 0.7497 0.1245 0.9136
1.8.2015 107.196 0.7519 0.1249 0.9164
1.9.2015 107.411 0.7534 0.1252 0.9182
1.10.2015 107.196 0.7519 0.1249 0.9164
1.11.2015 106.7675 0.7489 0.1244 0.9127
1.12.2015 106.8748 0.7497 0.1245 0.9136

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

נגישות