תעריפי הולכה 2014

תאריך* מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה
1.7.2014 107.304 0.7527 0.1250 0.9173
1.8.2014 107.619 0.7549 0.1254 0.9200
1.9.2014 107.724 0.7556 0.1255 0.9209
1.10.2014 107.619 0.7549 0.1254 0.9200
1.11.2014 107.304 0.7527 0.1250 0.9173
1.12.2014 107.619 0.7549 0.1254 0.9200

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

נגישות