תפעול ובטיחות בגז טבעי

הקמת מערכת ההולכה לגז טבעי, תפעולה ואחזקתה מתבצעים על-פי תקנים בינלאומיים מהמחמירים ביותר, לרבות התקן ההולנדי NEN 3650 והתקן הגרמני לתפעול ולאחזקה DVGW. כל זאת, בשילוב אמצעים טכנולוגיים ולוגיסטיים מורכבים ומתוחכמים.

נושא הבטיחות הינו יעד עיקרי במסגרת עבודות ההקמה והאחזקה השוטפות של מערכת ההולכה. בשל המאפיינים של גז טבעי, החברה פועלת תוך הקפדה על חוקי הבטיחות בטיפול בגז עצמו והולכתו במערכת. במקביל, עובדי החברה עוברים באופן שוטף הכשרות בבטיחות ורענונים בתחום, כאשר לרשות לקוחות החברה וכלל האזרחים עומד מוקד חירום, הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

ההקפדה על עמידת המערכת בדרישות בטיחות בני אדם, סביבה ונכסים באה לידי ביטוי לאורך כל התהליך. כך, לדוגמה, בכל מתקן במערכת, כבר בשלבי התכנון הקפדני מזוהים כל הסיכונים וכן תרחישי כשל שונים. לאחר ניתוחם וחישובם, נקבעים רמות הסיכון, ההגבלות ומרחקי הבטיחות הנדרשים בכל אזור מאופיין.

חמישה עקרונות מרכזיים מנחים את פעילות החברה בתחום הקמת המערכת ותפעולה:

  1. עמידה בצו הבטיחות של גז טבעי.
  2. תפעול קו הגז הטבעי – הקו צריך להיות נגיש ומתוחזק בכל נקודה ונקודה, וזאת על מנת שניתן יהיה להגיע לכל נקודה לצורכי תחזוק וניטור.
  3. נטרול סיכונים – הרחקת סיכונים ואלמנטים הנדסיים שעלולים לסכן את קו הגז.
  4. רדיוס נטול מקורות הצתה, קווי בניין – הרחקת אלמנטים בעלי יכולת הצתה מקרבת הצינור ומתקני הגז בעת נישוף קווים.
  5. ביצוע הנדסי – בדיקת יכולת ביצוע העבודות כך שיעמדו בדרישות המקצועיות והבטיחותיות כאחד.

במסגרת הפעולות שהחברה מבצעת במסגרת פעילות R.O.W (זכות דרך) ופיקוח קווים ניתן למנות:

  • ניטור תוואי ההולכה, דרכים ומתקנים באמצעות סיורים מקצועיים יומיים לאורך התוואי וסיורים ממוקדים במקטעים עם רמות סיכון גבוהות יותר (כגון אזורי תעשייה).
  • איתור וטיפול במפגעים, לרבות הבטחת "רצועת הצינור" הנדרשת, איתור עבודות לא מתואמות של צד ג' בסמוך למערכות מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי.
  • ביצוע אחזקה מונעת למתקני ההולכה וכן הגנה קטודית.
  • הוצאת הרשאות עבודה/חפירה ופיקוח על עבודות גורמי תשתית.
  • ניהול גרסאות עדות (As Made / As Built) לתוכניות עבודות צד ג'.

במקביל, ועל רקע רגישות מתקני הגז, אחראית החברה הן על אבטחתם הפיזית של מתקני הגז הטבעי והן על אבטחת המידע בכל הקשור למערכת השליטה והבקרה עליהם. פעולותיה מתבצעות באמצעות שלושה מרכזי אחזקה ובקרה בפריסה אזורית – צפון, מרכז ודרום – ובתאום עם גופים לאומיים שונים, מתחומי התשתיות, הסביבה, אכיפת החוק, החירום וההצלה.

כך, מצוידים כל מתקני המערכת במערכות בקרה עצמיות. מערכות אלו נשלטות מרחוק ומחוברות לחדר בקרה מרכזי המאויש 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, וכן לחדר בקרה נוסף, כגיבוי לשעת חירום (DRP). בהתאם מפעילה החברה צוותים מקצועיים הזמינים לתת שירות בזמני תגובה קצרים ביותר, לכל סוגיה או דרישה בשטח.

מערכות השליטה מרחוק של החברה מבוססות על שלושה מאפיינים עיקריים: תקשורת (Communication) נתונים מהירה ומדויקת, שליטה (Control) מרבית על-ידי איסוף נתונים פשוט וגמיש, ופיקוד (Command) מלא על תהליכי הולכת הגז הטבעי. מאחורי תפעולן עומדת מערכת שליטה ובקרה (SCADA) רבת עוצמה. טכנולוגיה זו מאפשרת את הקליטה, העיבוד והטיפול בנתונים המגיעים ממתקני הגז במערכת מדדים מוגדרת, שתפקידה לשקף את תפקוד הולכת הגז הן ברמת המתקן הבודד והן ברמת כלל המתקנים. שיקוף הנתונים בזמן אמת אף מאפשר לחברה בקרה ושמירה על איזון בין כמויות הגז הטבעי שמסופקות למערכת לאלו הנצרכות באמצעותה.

הודות למכלול האמצעים והפתרונות, החברה מגיבה בזמן אמת לכל התראה או חריגה, בין אם ברמה התפעולית, הבטיחותית, הביטחונית או הסביבתית. בכך מבטיחה נתיבי הגז הטבעי לישראל הולכה אמינה של הגז הטבעי ומתן מענה לצורכי לקוחותיה, בכל רגע נתון.

נגישות