המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות

בינואר 2013, הפעילה נתגז את המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות.

מצוף ימי כפתרון יעיל ומהיר לגישור על מחסור בגז טבעי

על מנת לגשר על מחסור באספקת גז טבעי לישראל, שנוצר בעקבות הפסקת הזרמת הגז ממצרים ועיכובים בהגעת הגז מן הקידוחים בים, החלה נתגז, בהוראת שר האנרגיה והמים, לתכנן מתקן חדש לייבוא גז טבעי באמצעות מצוף ימי מיוחד שיתחבר למיכליות הטעונות ב LNG.

אישור תמ"א תוך 8 חודשים והשלמת הפרויקט תוך 22 חודשים בלבד

כבר מיומו הראשון של הפרויקט, פעלה נתגז לגיוס תמיכת משרדי הממשלה וגופי השלטון המקומי, והדבר בא לידי ביטוי באישורה המהיר של תכנית מתאר ארצית לפרויקט תוך 8 חודשים בלבד ובתמיכה גורפת של המועצה הארצית לתכנון ובניה. הרכש והייצור של כל חלקי המערכת הושלם תוך 13 חודשים בלבד ובחודש יולי 2012, מיד עם סיום התכנון וקבלת כל האישורים, החלה נתגז בעבודות ההקמה.

כל העבודות להקמת המערכת, אשר במהלכן בוצעו כ- 5,000 שעות צלילה, הסתיימו בינואר 2013, כעבור 22 חודשים בלבד מרגע קבלת ההחלטה על ביצוע הפרויקט.

המצוף הימי – מערכת ימית ייחודית לייבוא LNG

מערכת זו, הקיימת בשלושה מקומות בלבד בעולם, הותקנה על ידי נתגז באמצעות חברת Micoperi האיטלקית, כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה. המערכת מורכבת ממצוף מסוג Submerged Turret Loading Buoy בגובה 10 מטרים שפותח על ידי חברת APL הנורבגית, השקוע כדרך קבע בעומק עשרים וחמישה מטרים מתחת לפני הים.

המצוף מחובר באמצעות שרשראות ענק לשמונה עוגנים הטמונים בקרקעית הים, הפרוסים בקוטר של מאות מטרים ממנו והלאה, ומחובר אליו צינור גז גמיש בקוטר ארבעה עשר אינצ'ים ומערכות תת קרקעיות של מגופים וברזים.

המצוף הימי שעות ספורות לפני התקנתו כעשרה ק"מ מול חופי חדרה

המצוף הימי שעות ספורות לפני התקנתו

ספינות ההקמה בשלב ההתקנה

ספינות ההקמה בשלב ההתקנה

 

 

 

 

 

 

על מנת לקשר בין המצוף למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי, הניחה נתגז צנרת ימית בקוטר עשרים אינצ'ים ובאורך שמונה קילומטרים, הפרוסה מן המצוף ועד למקטע הימי של מערכת ההולכה, שבין אשדוד לחוף דור.

עם הגעת מיכלית LNG מסוג FSRU) Floating Storage & Regasification Unit) (אותה חוכרת חברת החשמל מחברת Excelerate האמריקאית), מועלה המצוף ומתחבר לפתח מיוחד בתחתית האנייה ולאחר סיום החיבור מבצעת המיכלית תהליך גיזוז – במהלכו מחומם ה- LNG שעל סיפונה והופך ממצב צבירה נוזלי לגז. עם השלמת התהליך, מוזרם הגז דרך המצוף אל הצינור הגמיש ומערכת ההולכה הארצית – הישר אל תחנות הכוח ומפעלי התעשייה.

אספקת כשליש מכמות הגז הטבעי השנתית וחיסכון משמעותי למשק האנרגיה

דרך המצוף הימי, ניתן להזרים גז טבעי בספיקה של עד 590,000 מטרים מעוקבים לשעה ולספק כשליש מן הצריכה השנתית של גז טבעי בישראל. המערכת, שהקמתה עלתה כ- 500 מיליון ₪, מקטינה משמעותית את השימוש בדלקים יקרים ומזהמים כגון סולר ומזוט.

אילוסטרציה: חיבור המצוף לאניה מגזזת

אילוסטרציה: חיבור המצוף לאניה מגזזת

אניה מגזזת מתחברת למצוף הימי

אניה מגזזת מתחברת למצוף הימי

נקודת כניסה נוספת המאפשרת גיוון מקורות אספקה

המערכת מאפשרת גיוון מקורות לאספקת גז טבעי למדינה ומהווה שער נוסף למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי בעת תקלה ובמועדי צריכת שיא של גז טבעי.

עם הפעלתה בתחילת השנה, הצטרפה מדינת ישראל לאחת מן המדינות הבודדות בעולם שביכולתן לייבא LNG ובכך תורם הפרויקט להגדלת היכולת לשמור על אספקת אנרגיה רציפה לתחנות הכוח ולתעשייה, ומעניק לישראל רשת ביטחון ותשתית לעצמאות אנרגטית.

נגישות