מערכת ההולכה

מערכת ההולכה הארצית  לגז טבעי בישראל כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים:

  1. תחנות לקבלת גז טבעי מן הספקים
  2. צנרת יבשתית וימית
  3. מתקני PRMS – הפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי
  4. תחנות הגפה

הטבלה הבאה מרכזת מידע על היקפה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי:

סוג מתקן מערכת פעילה
תחנות קבלה 4 – אשדודאשקלון, מסוף LNG מול חדרה, דור (בהקמה)
צנרת הולכה כ-700 ק"מ
מתקני PRMS 48
תחנות הגפה 85

 

להלן מקטעי ההולכה המרכזיים:

מקטע אורך כללי     תוואי המקטע סטטוס
ימי 98  ק"מ הקו הימי: אשדוד – תל-אביב – חדרה – חוף דור פעיל החל מ- 07.2006
8 ק"מ מסוף  LNG  ימי – קו ימי לחדרה  פעיל החל מ- 01.2013
מרכזי 94  ק"מ אשדוד – שורק – קריית גת – אשקלון, שורק – נשר – גזר  פעיל החל מ-05.2007
22 ק"מ אשדוד – כפר אביב – שורק (הכפלה)  פעיל החל מ- 06.2015
14 ק"מ חולות – פלמחים  פעיל החל מ- 01.2016
17 ק"מ מקטע ירושלים מערב: תחנת יסודות – תחנת הראל – תחנת מסילת ציון הקמה שולמה
18 ק"מ מקטע ירושלים מזרח: מסילת ציון – בית זית בהקמה
דרומי 11 ק"מ הכפלת מקטע שורק צפית  פעיל החל מ- 06.2018
17 ק"מ הכפלת קו צפית קריית גת בהקמה
9 ק"מ צפית – באר טוביה בהקמה
135  ק"מ קריית גת – רמת חובב – סדום  פעיל החל מ- 10.2009
16 ק"מ קו ייצוא לירדן: סדום – נאות הכיכר – ירדן  פעיל החל מ- 01.2017
צפוני 17 ק"מ דור – חגית  פעיל החל מ- 07.2009
 27 ק"מ חגית – תל קשיש – חיפה  פעיל החל מ- 04.2011
32 ק"מ תל קשיש – דברת –אלון תבור  פעיל החל מ- 06.2011
31 ק"מ הכפלת קו תל קשיש – דברת בהקמה
27 ק"מ דברת – ציפורית  פעיל החל מ- 01.2015
23 ק"מ דברת – ירדן בהקמה
15 ק"מ כפר ברוך – רמת גבריאל (נילית)  פעיל החל מ- 12.2018
מזרחי 88 ק"מ נשר – נתב"ג – חגית  פעיל החל מ- 05.2017

 

נגישות