שיקום ופיתוח נופי

נתגז מבצעת שיקום ופיתוח נופי בהתאם ליחידות הנוף הראשוניות באזור המאופיין. פעילויותיה בתחום אף מיטיבות ומשפרות את הסביבה.

במסגרת תוכנית פיתוח כוללת, החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם יועצי שיקום נופי אשר אמונים על הפקת תכניות מסודרות לשיקום הנוף באיזורים בהם היא פועלת. נתג"ז מחוייבת בשיקום שטחים בהם היא פעלה ותחזוקתם במשך 3 שנים לאחר סיום העבודות, לרבות שתילת הצומח, תחזוקתו וביעור צמחיה פולשנית.

העקרונות ונהלי שיקום ופיתוח נופי של החברה כוללים:

  • הכנת תכניות שיקום נופי על גבי אורטופוטו.
  • הכנת נהלים של מסירת שטחים למע"צ, לחברת כביש חוצה ישראל, לחח"י.
  • הנחיות לשתילת עצים ותחזוקתם.
  • קביעת מסגרת הנחיות לצמחי הגיאופיט (איסוף, שמירה, שתילה, תחזוקה).
  • קביעת הנחיות לאיסוף, הפצה, אחסון וזריעה של זרעים.
  • ייצוב גדות נחלים בצמחיה עשבונית ולא באמצעות בטון.
  • "הדברת" צמחיה מזיקה.
  • ייצוב הצמחייה במשך 3 שנים לאחר ההקמה.

באמצעות פעולות אלה נתג"ז תורמת הן לקידום ולהרחבת השימוש במשאב הגז הטבעי והן לשמירה ולשדרוג היבטים אקולוגיים וסביבתיים.

תכנית ניהול סביבתית (תנ"ס) עבור תחנת הגפה (CVS) דור (נתג"ז)

נגישות