מדדי זיהום אוויר

בדומה לדלקים וממקורות אנרגיה אחרים, גם מגז טבעי ניתן לייצר חשמל ולהפיק חום ואנרגיה מכאנית. אולם, בעוד שבתהליך המבוסס על דלקים ומקורות אנרגיה אחרים נפלטים לחלל האוויר חומרים מזהמים, ביניהם פחמימנים כבדים, השימוש בגז הטבעי נקי יותר ופולט לסביבה פחות מזהמים ופחות גזי חממה. להלן טבלת השוואה של מדדי זיהום אוויר כתוצאה משימוש בגז טבעי ובמקורות אנרגיה אחרים:

 

מזהם אוויר / סוג אנרגיה  הגז הטבעי סולר / מזוט פחם
SO2 0% כ-40% 100%
NOX 20% 100% 100%
CO 20% כ-20% 100%
CO2 כ-60% 80% 100%
מקור: EIA – Natural Gas Issues and Trends 1998
נגישות