חזון ויעדים

נתג"ז מחויבת ביישום האמצעים והטכנולוגיות המתקדמים ביותר להולכת גז טבעי ברחבי מדינת ישראל, תוך התייחסות לנושא הבטיחות כערך עליון.

נתג"ז תהווה גורם מרכזי בתהליך הרחבת המשתמשים בישראל בגז טבעי.

נתג"ז מחויבת בהולכה של גז טבעי ללקוחותיה – תחנות הכוח של חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים, מפעלים תעשייתיים, וחברות חלוקה אזוריות לגז טבעי – באופן המקצועי, האמין והבטוח ביותר.

נתג"ז תפעל לספק מענה לביקושים עתידיים ולקליטת גז טבעי מספקי גז בהתאם למיקומים שונים.

נתג"ז רואה בפעילותה תרומה כלכלית וסביבתית ראשונה במעלה. החברה תפעל לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום הגז הטבעי לקידום המשק הישראלי באמצעות פיתוח מתמיד ותפעול מקצועי ומהימן של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי.  

נתג"ז רואה בהון האנושי והטכנולוגי שלה את המסד המרכזי להמשך הרחבת תחום הולכת הגז הטבעי בישראל והעצמתו.

נתג"ז מכירה בידע המקצועי הנצבר בתחום הגז הטבעי כנכס לאומי ואסטרטגי, ותפעל לשמרו ולהרחיבו כל העת.

נתג"ז תפעל לשמירה על הטבע ועל הגנת הסביבה ותפעל לשימורן ולשיפורן בכל עת.

נתג"ז תמשיך ותפעל ברוח החזון, להובלת תחום הולכת גז טבעי למען כל אחד מלקוחותיה, ולמען הצבתו של המשק הישראלי בחזית תחומי האנרגיה והתשתית.

נגישות