תעריפים במשרד האנרגיה והמים

להלן רשימת התעריפים לאחר הצמדה למדד כאמור לעיל:

תאריך* מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה
1.1.2017  106.1237  0.7444  0.1237  0.9072
1.2.2017  105.9114  0.7429  0.1234  0.9054
1.3.2017  105.9114  0.7429  0.1234  0.9054
1.4.2017  106.2298  0.7451  0.1238  0.9081
1.5.2017  106.442  0.7466  0.1240  0.9099
1.6.2017  106.8665  0.7496  0.1245  0.9135
1.7.2017  106.123  0.7444  0.1237  0.9072
1.8.2017  106.0175  0.7437  0.1235  0.9063
1.9.2017  106.3359  0.7459  0.1239  0.9090
1.10.2017 106.442  0.7466  0.1240  0.9099
1.11.2017  106.7604  0.7650  0.1244  0.9126
1.12.2017  106.442  0.7627  0.1240  0.9099

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

נגישות