קו הגז לירדן – צילום אווירי של עבודות החברה

להלן קישור לצילום אווירי של העבודות.

אורך הקו: 15.5 ק"מ

קוטר הקו: "12