מתקני קבלה וכניסות ספקים

הפרויקט תיאור הפרויקט סטטוס
מצוף ימי לקליטת LNG טרמינל ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG פעיל
תחנת קבלה אשדוד תחנת קבלה לגז טבעי המגיע מן הספקים פעיל
תחנת קבלה אשקלון תחנת קבלה לגז טבעי המגיע מן הספקים התחנה אינה בשימוש
תחנת קבלה בדור הקמת תחנת קבלה לגז טבעי המגיע מן הספקים בהקמה

 

נגישות