מקטעי הולכת גז טבעי

הפרויקט תיאור הפרויקט סטטוס
מקטע ההולכה הצפוני הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור הצפון לגז טבעי בתוואי: אליקים-תל קשיש-חיפה, תל קשיש-אלון תבור פעיל
מקטע ההולכה המרכזי הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור המרכז לגז טבעי בתוואי: אשדוד-שורק-קרית גת-אשקלון, שורק-נשר פעיל
מקטע ההולכה הדרומי הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור הדרום לגז טבעי בתוואי:  קרית גת-אשל הנשיא-רמת חובב-דימונה-מישור רותם-סדום פעיל
מקטע ההולכה הימי הקמת צנרת הולכה ראשית ימית לגז טבעי לצורך חיבור בין המרכז והצפון בתוואי: אשדוד-רידינג-דור פעיל
מקטע דור-אליקים הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור בין הקו הימי לאליקים והצפון בתוואי: חוף דור-אליקים פעיל
הכפלת מקטע אשדוד-שורק הכפלת המקטע לצורך עמידה בביקושים עתידיים והגדלת אמינות המערכת הארצית פעיל
קו דברת-בית קשת-ציפורית הקמת צנרת הולכה ראשית לחיבור אזור התעשייה ציפורית והרשת הצפונית לחלוקת גז טבעי פעיל
קו כפר אביב פלמחים הקמת קו גז לחיבור אזור פלמחים ומתקני רשת החלוקה באזור המרכז בתוואי: כפר אביב-פלמחים פעיל
מקטע ההולכה המזרחי הקמת צנרת הולכה ראשית לצורך חיבור בין המרכז והצפון והגדלת אמינות ויתירות המערכת בתוואי: גזר-קסם-אליקים פעיל
מקטע ההולכה לירושלים הקמת צנרת הולכה ראשית לצורך חיבור ירושלים למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי בתוואי: יסודות-מסילת ציון-בית זית בהקמה
קו כפר ברוך-רמת גבריאל הקמת קו גז לצורך חיבור אזור התעשייה רמת גבריאל מתחנת כפר ברוך שבעמק יזרעאל בהקמה
קו סדום – נאות הכיכר הקמת קו לצורך יצוא גז טבעי לירדן פעיל
הכפלת מקטע שורק – צפית הכפלת המקטע לצורך עמידה בביקושים עתידיים והגדלת אמינות המערכת הארצית בהקמה
קו דברת – ירדן הקמת קו לצורך יצוא גז טבעי לירדן בהקמה