צריכה בפועל,ביקושים והפרשי מדידה של גז טבעי

מערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה עורק הזרימה הראשי של הגז הטבעי במדינה. נקודות המוצא של המערכת הן בתחנות קבלת הגז מן הספקים. מהתחנות זורם גז טבעי דרך צינורות רחבי קוטר בלחץ גבוה ל"צמתים מרכזיים". באותם צמתים נקלט הגז במתקני Pressure Redaction and Metering System) PRMS) להפחתת לחץ הזרימה מגבוה לנמוך ומשם הוא מוזרם ללקוחות החברה בפריסה ארצית.

מערכת ההולכה במדינת ישראל כוללת כיום ארבעה מקטעים עיקריים: מקטע ימי, מקטע מרכזי, מקטע דרומי ומקטע צפוני. מתקני המערכת מורכבים מתחנות קבלה, צנרת להולכת גז טבעי, תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת ותחנות PRMS בנקודות המסירה ללקוחות.

במסגרת התוכניות הפיתוח הקיימות, מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי תהיה מסוגלת להוליך מנקודות הקבלה של המערכת אל לקוחות הגז הטבעי כ- 15 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים) של גז טבעי מידי שנה וכ-2.5 מיליון מטרים מעוקבים מידי שעה.

להלן התפתחות צריכת גז טבעי בין השנים 2011-2019 במונחי BCM (מיליארד מ"ק):

שנה 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
צריכה 5 2.6 6.9 7.6 8.4 9.7 10.3 11.1 11.3 16.11

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה ינואר-מרץ 2021 .

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אפריל-יוני 2021 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה יולי-ספטמבר 2021 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אוקטובר-דצמבר 2021 .

נגישות