צריכה בפועל,ביקושים והפרשי מדידה של גז טבעי

מערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה עורק הזרימה הראשי של הגז הטבעי במדינה. נקודות המוצא של המערכת הן בתחנות קבלת הגז מן הספקים. מהתחנות זורם גז טבעי דרך צינורות רחבי קוטר בלחץ גבוה ל"צמתים מרכזיים". באותם צמתים נקלט הגז במתקני Pressure Redaction and Metering System) PRMS) להפחתת לחץ הזרימה מגבוה לנמוך ומשם הוא מוזרם ללקוחות החברה בפריסה ארצית.

מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי מורכבת ממספר סוגי מתקנים:

  • תחנות לקבלת הגז הטבעי מהמאגרים במימי מדינת ישראל. נכון להיום מופעלת תחנת קבלה באשדוד ותחנת קבלה נוספת סמוך לחוף דור הפעילה מדצמבר 2019.
  • מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות, הממוקם כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה (פעיל מינואר 2013), ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית.
  • צנרת תת קרקעית להולכת הגז הטבעי; עד היום פרסה נתג"ז כ- 800 ק"מ של צנרת לאורכה ולרוחבה של המדינה. מקטעי ההולכה הראשיים: המקטע הימי , המקטע המרכזי, המקטע הדרומי, המקטע הצפוני, מקטע דברת-ציפורית , קו הולכה לפלמחים, קו יצוא לירדן באזור סדום , קו ההולכה המזרחי , קו ההולכה לירושלים וקו יצוא לירדן צפון.
  •   תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS) הממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים.
  • תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת.
  • חדרי בקרה וביטחון לפיקוח ושליטה מרחוק על מתקני המערכת.
  • מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים בחיפה, בכנות ובמישור רותם.

לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל

כ-70% מהחשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי שמוליכה נתג"ז אל 7 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל (פרט לתחנות הפחמיות) ואל יצרני חשמל פרטיים דוגמת דוראד, דליה, OPC (רותם וחדרה), אדלטק (רמת נגב אנרגיה, אשדוד אנרגיה), ת"כ אורות יוסף, רפק (שורק, אשקלון, אלון תבור, רמת גבריאל), IPM באר טוביה, ת"כ אלון מרכזי אנרגיה ות"כ MRC. בנוסף, נתג"ז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים במפרץ חיפה, באזורי התעשייה ברמת חובב, במישור רותם ובמקומות נוספים: בזן, פז"א, חיפה כימיקלים, אדמה מכתשים, אדמה אגן, מפעלי ים המלח ועוד. מעגל המשתמשים ממשיך להתרחב על ידי חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי, תחנות כוח פרטיות נוספות וכן לקוחות חדשים ממגזר התעשייה ואף יצוא גז טבעי משמעותי לירדן ולמצרים.

להלן התפתחות צריכת גז טבעי בין השנים 2011-2021 במונחי BCM (מיליארד מ"ק):

שנה 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
צריכה 5 2.6 6.9 7.6 8.4 9.7 10.3 11.1 11.3 16.11 19.50

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה ינואר-מרץ 2021 .

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אפריל-יוני 2021 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה יולי-ספטמבר 2021 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אוקטובר-דצמבר 2021 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה ינואר-מרץ2022 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אפריל-יוני 2022 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה יולי-ספטמבר 2022 .

 להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אוקטובר-דצמבר 2022 .

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה ינואר-מרץ 2023. 

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה אפריל-יוני 2023.

להלן קישור לדוח הפרשי מדידה יולי-ספטמבר 2023.

 

נגישות