מערכת ההולכה

מערכת ההולכה הארצית  לגז טבעי בישראל כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים:

  1. תחנות לקבלת גז טבעי מן הספקים
  2. צנרת יבשתית וימית
  3. מתקני PRMS – הפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי
  4. תחנות הגפה

הטבלה הבאה מרכזת את מידע על היקפה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי:

סוג מתקן מערכת פעילה
תחנות קבלה 3 – אשדודאשקלון, מסוף LNG מול חדרה
צנרת הולכה 650 ק"מ
מתקני PRMS 46
תחנות הגפה 45

 

להלן מקטעי ההולכה המרכזיים הפעילים כיום (לא כולל מקטעים ישירים ללקוחות):

מקטע אורך כללי     תוואי זרימה  מועד הפעלה
ימי 98 ק"מ אשדוד – תל-אביב – חדרה – חוף דור (8 ק"מ מהמקטע מהווים חלק ממסוף ה- LNG מול חדרה) 7.2006
מרכזי 94 ק"מ אשדוד – שורק – קריית גת – אשקלון, שורק – נשר 5.2007
דרומי 135 ק"מ קריית גת – באר-שבע – רמת חובב – דימונה – מישור רותם – סדום 9.2009
צפוני  + דור-אליקים 84 ק"מ חוף דור – אליקים – תל-קשיש – חיפה, תל קשיש – אלון תבור 7.2009 – דור-אליקים, 4.2011 – אליקים-תל קשיש-חיפה, תל קשיש-אלון תבור
דברת – ציפורית 27 ק"מ דברת – שדה אילן – א.ת ציפורית 1.2015
הכפלת אשדוד-שורק 22 ק"מ אשדוד-שורק 8.2015
קו לפלמחים 15 ק"מ אשדוד-חולות-פלמחים 2.2016
קו יצוא לירדן 16 ק"מ סדום – נאות הכיכר – ירדן 1.2017
הקו המזרחי 90 ק"מ רמלה – יד חנה – אליקים 5.2017