נתג"ז סוגרת את שנת 2021 עם רווח נקי של 252 מיליון ש"ח

החברה הממשלתית, האמונה על תשתיות הולכת הגז הטבעי בישראל, מדווחת על תוצאותיה ל-2021 ומציגה גידול של 11% בהכנסות. יו"ר נתג"ז, איה אבידור: "התוצאות המצוינות תומכות בהפחתת תעריף ההולכה ללקוחות החברה ולכלל הציבור בהתאמה, ויאפשרו לנתג"ז המשך השקעות כדי לעמוד באתגרים המורכבים של משק האנרגיה העתידי בישראל"
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) פרסמה את תוצאותיה לשנת 2021, כאשר היא סיימה את השנה ברווח נקי של 252 מיליון ₪ לעומת 239 מיליון ₪ אשתקד. הכנסות החברה גדלו בשנת 2021 בשיעור של כ-11% והגיעו לכמיליארד שקלים. הגידול בהכנסות בשנה האחרונה נובע בין היתר מחיבור לקוחות חדשים למערכת והאצת פעילות הייצוא,
לשימושכם מצ"ב הדיווח לבורסה והדו"ח המלא: https://maya.tase.co.il/reports/details/1438849
כאמור, בעשור האחרון פעלה החברה להרחיב את מערכת ההולכה בהיקף נרחב והשקיעה בפיתוחה כ-5 מיליארד ש"ח, פעילות זו אפשרה עמידה בצורכי השוק המקומי לייצור חשמל באמצעות גז טבעי שעומד כיום על כ- 70%. בנוסף, פעלה נתג"ז מבעוד מועד להרחבת מערכת ההולכה, המהווה כיום את הנתיב הבלעדי לייצוא גז מישראל ומאפשרת יצוא בהיקפים גדולים לירדן ומצרים החל משנת 2020. מדובר בניצול מיטבי של משאבי הגז של ישראל תוך הגדלת התמלוגים למדינת ישראל, כולל אפשרות לייצוא גז נוסף לאירופה דרך מתקני הנזלה במצרים אשר הינה בעלת משמעות רבה לאור המצב הגיאופוליטי והאנרגטי באזורנו ובאירופה.
נתג"ז מתכננת השקעות משמעותיות במהלך שלוש השנים הבאות, מהלך אשר יאפשר את קידום פרויקט הסבת תחנות הכוח הפחמיות לגז טבעי והפחתת הזיהום הסביבתי, הקמת תחנות כוח חדשות, מבוססות גז טבעי, הנדרשות כדי לעמוד בביקוש לחשמל בשנים הבאות, הרחבת היצוא והמשך חיבור מפעלי תעשיה מקומיים אשר ייהנו ממחירי גז נמוכים ביחס לעולם, תוך סיוע לשיפור יכולת התחרות של אותם מפעלים.
יושבת ראש דירקטוריון נתג"ז, איה אבידור: "הנתונים המצוינים הם תוצאה של עבודה קשה ומאומצת של הנהלת נתג"ז ועובדיה לאורך השנים, המאפשרים הפחתת תעריף ההולכה לצרכני הגז הטבעי ובהתאם גם לכלל הציבור. כמו כן, התוצאות הללו יאפשרו לנתג"ז לעמוד באתגרים המורכבים שהציבה לעצמה מדינת ישראל בכל הקשור לקידום משק האנרגיה העתידי ואני בטוחה ביכולות הגבוהות של החברה ועובדיה להמשיך להוביל את מהפכת הגז הטבעי בישראל בהתאם לחזון משרד האנרגיה".

אודות נתג"ז: נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הנה חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. הקמת המערכת הארצית להולכת גז טבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז נעשים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר. עד היום פרסה נתג"ז צנרת באורך כולל של כ-850 ק"מ בכל רחבי המדינה. כאמור כיום, כ-70% מהחשמל בארץ מיוצר באמצעות גז טבעי שמוליכה נתג"ז. החברה מדורגת בקביעות כמובילה במשק על ידי חברות דירוג האשראי MOODY'S ו- S&P.

נגישות