מידע בדבר מצלמות המעקב של החברה

להלן מידע בדבר מצלמות המעקב של החברה לפי מקומות הצבתן:

  1. משרדי החברה בתל אביב ומרכזי תחזוקה צפון ומרכז – המצלמות ממוקמות בסמוך לכניסות ובמסדרונות, ובמרכזי התחזוקה מוצבות מצלמות גם על הקירות החיצוניים. מטרות הצבת המצלמות הינן שמירה על ביטחון ובטיחות העובדים ותיעוד עבירות פליליות.
  2. חדר הבקרה ומוקד הביטחון – מטרות הצבת המצלמות הינן שמירה על ביטחון ובטיחות העובדים והגנה על מתקני החברה הנשלטים מחדר הבקרה בהתאם להנחיות משטרת ישראל והרשות לאבטחת מידע, תיעוד עבירות פליליות ותיעוד כשלים תפעוליים לצורך חקירה.
  3. מתקני החברה (תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת גז ותחנות להפחתת לחץ הגז) – המצלמות ממוקמות בתוך המתקנים ועל קירותיהם החיצוניים. מטרות הצבת המצלמות הינן פיקוח ביטחוני בהתאם להנחיות משטרת ישראל והרשות לאבטחת מידע, השגחה על העובדים לשם שמירה על בטיחותם, ותיעוד אירועי בטיחות וכשלים תפעוליים לצורך חקירה.

הגורמים להם עשויים להימסר הצילומים הינם הנהלת החברה, משטרת ישראל והרשות לאבטחת מידע.

נגישות