תעריפי הולכה

תעריף ההולכה לגז טבעי מפוקח על ידי רשות הגז הטבעי ומורכב משני מרכיבים:

  • קיבולת מוזמנת על ידי הצרכן.
  • הזרמה בפועל.

תעריף ההולכה הנו תעריף מפוקח אשר נקבע על ידי המועצה לענייני גז טבעי ונועד לכסות את עלויות החברה, בהתאם להחלטות המועצה. התעריף צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מעת לעת בהתאם להחלטות המועצה.

המחיר עבור הולכת הגז לצרכן משתנה מלקוח ללקוח בהתאם לקיובלת המוזמנת על ידו וצריכת הגז בפועל.

בנוסף לתעריפי ההולכה, הצרכן ישיר משלם לנתג"ז את עלות החיבור למערכת ההולכה. מחיר הגז עצמו נקבע בין הצרכן לספק הגז, ומשולם ישירות לספק.

צרכנים ברשתות חלוקה משלמים תעריף חיבור ותעריף חלוקה לחברות החלוקה.

בהתאם להחלטת המועצה לענייני גז טבעי מס 3/2011 מיום 13/12/11 תעריף ההולכה עומד על 0.7302 ₪ למיליון BTU לשעה בגין קיבולת ועוד 0.1213 ₪ למיליון BTU בגין הזרמה.

תעריפים אלה הנם צמודים למדד המחירים לצרכן, לפי מדד בסיס של חודש אוקטובר 2011 (104.1).

 

להלן רשימת התעריפים לאחר הצמדה למדד כאמור לעיל:

תאריך* מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה
1.1.2017  106.1237  0.7444  0.1237  0.9072
1.2.2017  105.9114  0.7429  0.1234  0.9054
1.3.2017  105.9114  0.7429  0.1234  0.9054
1.4.2017  106.2298  0.7451  0.1238  0.9081
1.5.2017  106.442  0.7466  0.1240  0.9099
1.6.2017  106.8665  0.7496  0.1245  0.9135
1.7.2017  106.123  0.7444  0.1237  0.9072
1.8.2017  106.0175  0.7437  0.1235  0.9063
1.9.2017  106.3359  0.7459  0.1239  0.9090
1.10.2017 106.442  0.7466  0.1240  0.9099
1.11.2017  106.7604  0.7650  0.1244  0.9126
1.12.2017  106.442  0.7627  0.1240  0.9099

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

 

תעריפי הולכה לשנת 2016   2015    2014 

קישור לדף התעריפים במשרד האנרגיה והמים

קישור להחלטתה האחרונה של המועצה לענייני גז טבעי מס' 3/2011 בנושא עדכון תעריפי ההולכה

נגישות