טבלאות המרה

מקור אנרגיה מידות מידה
נפט טונות
סולר ליטרים
גפ"מ ק"ג או מ"ק
מזוט טונות
פחם טונות
בנזין ליטר
גז טבעי מ"ק

 

מקור אנרגיה כמות כמות מקבילה בגז טבעי
(מ"ק)
כמות מקבילה בגז טבעי
(מיליון BTU)
פחם 730 26.5
מזוט 1,025 37.3
סולר 1,090 39.6
גפ"מ 1,200 43.6
נפט גולמי 1,170 42.5
גז טבעי נוזלי 1 טון 1,380 50.2
חשמל אלף קוט"ש 94 3,412
גז טבעי 1 טון 1,250 45.45

 

מקור אנרגטי צפיפות ק"ג/מ"ק קילו-קלוריות לק"ג
 (ק"ק/ק"ג)
ערך קלורי – מגהוואט
(לשעה/טון)
נפט גולמי 850 11.8
סולר 830 10,200 11.6
מזוט 960 9,700 10.9
פחם 760 6,100-6,500 8.2
בנזין 740 11.8
גפ"מ 530 11,000 12.7
גז טבעי 0.8 11,500 13.1
נגישות