התחברות למערכת

מערכת ההולכה של נתגז משרתת כיום בעיקר לקוחות מתחום ייצור החשמל (תחנות כוח, בעיקר של חברת החשמל) וכן מהתעשייה הכבדה – תעשיות הכימיה והפטרוכימיה, מפעלי מתכת ונייר, ועוד.

פעילותה הענפה של החברה ניכרת, לדוגמה, בשוק ייצור החשמל בישראל. כך, למעלה מ-50% מכלל יצור החשמל על ידי חברת החשמל מיוצר כיום באמצעות גז טבעי. גם לקוחותיה הנוספים של החברה בתחום התעשייה הכבדה נהנים מיתרונותיו הכלכליים והאקולוגיים של משאב האנרגיה הטבעי.

לקוח המבקש להתחבר למערכת הארצית להולכת גז טבעי נדרש לעמוד בשלושה תנאי סף עיקריים:

1. קיבולת גז מעל 2,000 מטר מעוקב לשעה (Nsm3/hr) – שווה ערך לצריכה שעתית של כ-1.7 טון LPG (גפ"מ) או כ-1.95 טון מזוט; וצריכת גז שנתית של 12,000,000 מטר מעוקב לשנה (Nsm3/yr) – שווה ערך לצריכה שנתית של כ-10,000 טון LPG או כ-11,700 טון מזוט.

2. תכנית סטטוטורית מאושרת – תמ"א, תת"ל, תכנית מחוזית לת"כ (עד MW 250).

3. אפיון נתוני לקוח, כגון: ספיקות, לחצים וטמפרטורה, לצורך הזמנת תחנת PRMS.

בימים אלה נמצאת נתגז בעיצומם של פרויקטים לחיבור לקוחות נוספים למערכת ההולכה הארצית. בין לקוחות אלה ניתן למנות תחנות כוח פרטיות, לקוחות נוספים מהמגזר התעשייתי ורשתות לחלוקה אזורית של גז טבעי ברחבי הארץ.

 

 

נגישות