כנס לקוחות 25.9.19

הערכות חברת נתג"ז למעבר מערכת ההולכה למשטר תפעולי של בקרת זרימה (FLOW CONTROL).

נתג"ז משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח שמערכת ההולכה תהיה מוכנה לכניסת ספקי גז חדשים (דוגמת ליוויתן, כריש ותנין). החברה הקימה תחנת קבלה חדשה בחוף דור וסיימה הקמת מקטע יצוא ממאגר לוויתן – לחברת החשמל הירדנית.

כהערכות למעבר מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי למשטר תפעולי של בקרת זרימה (FLOW CONTROL) – ניהול מערכת ההולכה בסביבה של מספר ספקים המזרימים גז בבקרת זרימה, נתג"ז מטמיעה מערכות מחשוב מתקדמות לניהול הסכמי ההולכה, כללי איזון ,צריכות גז והפקת שלל הדוחות הנדרשים לתפעול המערכות אשר משפרות את יכולות המעקב ושיוך כמויות הגז המועברות בהתאם להזמנות הגז ואספקתו למערכת ובהמשך ללקוחות

נגישות