השלמת קו יצוא לירדן צפון והזרמת גז מליוותן לחברת החשמל הירדנית 31/12/2019

חיבור מאגר ליוויתן למערכת ההולכה של נתג"ז ומשם למערכת ההולכה הירדנית והזרמת גז טבעי אשר מאפשר לספק לעם הירדני חשמל נקי. בנוסף, בחודש ינואר האחרון התחלנו להזרים גז למצרים דרך צינור EMG. 

נגישות