הושלמה הגזת תחנת הכוח סוגת- 07/2019

תחנת הכוח בקרית גת מוnקמת על שטח של מפעל סוגת וכן בסמוך לו והיא משמשת לייצור חשמל וקיטור באמצעות גז טבעי בהספק כולל של 73 מגה-ואט בבעלות של קבוצת דור אלון, תחנה המהווה תרומה כלכלית, תוך חיזוק הבטחון האנרגטי של מדינת ישראל.

נגישות