הושלמה הגזת תחנת הכוח באר טוביה – 05/2020

תחנת הכוח "IPM באר טוביה" היא פרויקט תשתית הלוקח חלק משמעותי במהפכת משק החשמל הישראלי להספקת חשמל נקי יותר. התחנה תפיק ממנו חשמל בהספק של 451 מגה ואט (כ-3.5% מצריכת החשמל בישראל) ביעילות ובזמינות גבוהה. החשמל המיוצר יימכר לרשת החשמל ולצרכני הקצה , ויתרום משמעותית לכלכלת האזור והמדינה, תוך חיזוק הביטחון והעצמאות האנרגטית של מדינת ישראל.

נגישות