הושלם פרויקט להקמת קו הגז הטבעי לפלמחים

הסתיימה הקמת הקו מאשדוד לתחנת הכוח שורק (105 MW) בפלמחים

הקמת קו הולכת גז טבעי מתחנת הגז "חולות" באזור התעשייה הצפוני של אשדוד, לתחנת כוח "שורק" בפלמחים הסתיימה. העלות הכוללת של המקטע החדש, הכולל צינור גז טבעי באורך של כ-15 ק"מ, שתי תחנות הגפה ותחנת הפחתת לחץ ומנייה (PRMS), נאמדת בכ-  100 מיליוני ש"ח. הנחת התשתית בוצעה תוך 12 חודשים, בהנחיית שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על ידי חברת נתג"ז.

הגז הטבעי שמיועד לתחנת הכוח יוזרם אליה, עם השלמת מוכנותה של תחנת הכוח בשורק לקבלת גז טבעי. בנוסף לחיבור תחנת הכוח "שורק" תספק תחנת הכוח חשמל למתקן התפלת מים חדש ותמכור את עודפי החשמל המיוצר לרשת. המקטע החדש יאפשר חיבור של חברת חלוקת הגז הטבעי הפועלת באזור לצורך חלוקת גז טבעי לתעשייה ולצרכנים אחרים, וכן חיבור תחנת כוח גדולה הנמצאת בבדיקת התכנות.

שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ: "כמו בחיבור הגז לתחנות הכוח וההתפלה בנחל שורק, נמשיך לפעול במרץ לפריסת צנרת הגז לכל רחבי המדינה, במטרה להעביר תחנות כוח, מתקני התפלה ומפעלי תעשייה לגז טבעי.
בנוסף להסרת חסמים בירוקרטיים, אנחנו שוקלים כעת ביחד עם משרדי האוצר  והכלכלה מתן תמריצים על מנת לעודד מפעלי תעשייה להתחבר לגז טבעי, למרות השפל הזמני במחירי הנפט והמזוט".

מנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג'מן: "השלמת הקו לפלמחים מהווה אבן דרך נוספת בחיבור המדינה לגז טבעי ובביסוס משק החשמל על ייצור חשמל מגז. בימים אלה אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ לקידום הנחת הקו המזרחי לאורך כביש 6, הקמת קו היצוא שבין סדום לירדן ופרויקטים נוספים. אני מודה לעובדי החברה על המסירות והמקצועיות בה נוהל הפרויקט במהלך השנה האחרונה".

 

הקמת קו אשדוד-פלמחים - 2015

הקמת קו אשדוד-פלמחים – 2015

נגישות