הושלם פרויקט חיבור מפעל סוגת למערכת ההולכה הארצית

בטקס שהתקיים היום (4.3.2014) במפעל סוגת, בראשות שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים סילבן שלום, נחנך מתקן לפחתת לחץ ומדידה (PRMS) שהקימה נתגז במסגרת חיבור המפעל לגז טבעי. על מנת לחבר את המתקן למערכת ההולכה הארצית, נתגז הניחה קו גז טבעי באורך של 3.2 ק"מ מן המתקן ועד למקטע הדרומי של המערכת הארצית, החולף בסמוך לעיר.

בשלב זה, הגז הטבעי שיוזרם למפעל ישמש להחלפת המזוט כדלק עיקרי להפעלת מרכז האנרגיה של המפעל. בשלב מאוחר יותר צפוי המתקן להתרחב לצורך הזרמת גז טבעי לתחנת כוח המתוכננת במקום וכן לצורך חיבור רשת לחלוקת גז טבעי שתיפרס באזור.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום ציין כי: "הפרויקט משלב את פעילות שני המשרדים בראשותי ומייצר מקומות עבודה. מפעל סוגת מצטרף לשורה של מפעלים שהתחברו לגז הטבעי, מדובר במפעל ה-14 שמתחבר למערכת ההולכה של הגז הטבעי".

טקס חיבור סוגת למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

טקס חיבור סוגת למערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

בתצלום (משמאל לימין):

שמואל תורג'מן – מנכ"ל נתגז, אבירם דהרי – ראש עיריית קרית גת, סילבן שלום – שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ישראל ניב – מנכ"ל דור אלון, ג'יל גמון – מנכ"ל סוגת, עמית מסד – מנכ"ל אלון מרכזי אנרגיה.