הושלם פרויקט הקמת PRMS קרית גת עבור חברת החלוקה

היום (29.11.2016) החלה נתג"ז להזרים גז טבעי למתקן הפחתת לחץ ומדידה שהקימה החברה בקרית גת עבור חברת החלוקה "גז טבעי דרום".

ההזרמה התאפשרה לאחר שנתקבלו כל האישורים הנדרשים מרשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה.

נגישות