מערכת ההולכה

מערכת ההולכה הארצית  לגז טבעי בישראל כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים:

  1. תחנות לקבלת גז טבעי מן הספקים
  2. צנרת יבשתית וימית
  3. מתקני PRMS – הפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי
  4. תחנות הגפה

הטבלה הבאה מרכזת את מידע על היקפה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי:

סוג מתקן מערכת פעילה לקראת הפעלה
תחנות קבלה 3 - אשדוד, אשקלון, מסוף LNG מול חדרה
צנרת הולכה 530 ק”מ
מתקני PRMS 37
תחנות הגפה 35

 

להלן מקטעי ההולכה המרכזיים הפעילים כיום (לא כולל מקטעים ישירים ללקוחות):

מקטע אורך כללי     תוואי זרימה  מועד הפעלה
ימי 98 ק”מ אשדוד – תל-אביב – חדרה - חוף דור (8 ק”מ מהמקטע מהווים חלק ממסוף ה- LNG מול חדרה) 7.2006
מרכזי 94 ק”מ אשדוד – שורק – קריית גת – אשקלון, שורק – נשר 5.2007
דרומי 135 ק”מ קריית גת – באר-שבע – רמת חובב – דימונה – מישור רותם – סדום 9.2009
צפוני  + דור-אליקים 84 ק”מ חוף דור - אליקים – תל-קשיש – חיפה, תל קשיש – אלון תבור 7.2009 - דור-אליקים, 4.2011 – אליקים-תל קשיש-חיפה, תל קשיש-אלון תבור
דברת – ציפורית 27 ק”מ דברת – שדה אילן – א.ת ציפורית 1.2015
הכפלת אשדוד-שורק 22 ק”מ אשדוד-שורק 8.2015
קו לפלמחים 15 ק”מ אשדוד-חולות-פלמחים 2.2016
קו יצוא לירדן 16 ק”מ סדום – נאות הכיכר – ירדן 1.2017


לפרטים נוספים על מתקני החברה, פרויקטים וחיבורי לקוחות

על פי תוכנית הפיתוח של החברה עד לשנת 2018, נתג”ז תמשיך להרחיב את מקטעי מערכת ההולכה בכ-206 ק”מ ובהשקעה כוללת של כ-1.43 מיליארד ₪. התכנית מבוצעת במטרה לתת מענה לביקוש הגובר בשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה ראשון ובמקביל להתבססות הצפויה של המשק על גז טבעי, הן לייצור חשמל והן במגזר התעשייתי.

למפת מערכת ההולכה הארצית