אודות

תשתית לעצמאות אנרגטית

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע”מ (“נתגז”) הנה חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 העניק לה שר התשתיות הלאומיות רישיון לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות – הן בשל השפעתו על כלכלת משק האנרגיה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת המערכת הארצית להולכת גז טבעי ותפעולה על-ידי נתגז נעשים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון רחב של קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים. בנתגז מועסקים כיום כ-100 עובדים בתחומי התכנון וההנדסה, ההקמה, התפעול והתחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, משפט ומינהל.

חיסכון כלכלי עצום למשק ואוויר נקי יותר

הגז הטבעי שמוליכה החברה נחשב כיום למוצר האנרגיה הזול והחסכוני ביותר במשק הישראלי והשימוש בו מפחית בעשרות אחוזים את עלויות ייצור החשמל והפקת האנרגיה לצרכים תעשייתיים. ממועד הקמתה של נתגז ועד היום, נחסכו בממוצע מעל לשני מיליארד דולר בשנה למשק הישראלי בכלל ולמשק האנרגיה בפרט. האנרגיה המופקת מגז טבעי נקייה יותר בהשוואה לאנרגיה המופקת מדלקים אחרים כגון סולר ומזוט, מאחר שבמהלך התהליך נפלטים לאוויר פחות מזהמים ופחות גזי חממה.

בשורת הגז הטבעי בכל רחבי ישראל

מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי של מדינת ישראל מורכבת ממספר סוגי מתקנים:

  • תחנות לקבלת גז טבעי המתקבל מן הספקים; ממוקמות בכניסות למערכת ההולכה באשדוד ובאשקלון.
  • מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות; המצוף ממוקם כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה (פעיל מינואר 2013), ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית.
  • צנרת תת-קרקעית להולכת גז טבעי; עד היום פרסה נתגז צנרת באורך כולל של כ-530 ק”מ בכל רחבי המדינה.
  • תחנות הגפה; ממוקמות לאורכה של המערכת.
  • תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS); ממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים.
  • חדרי בקרה וביטחון; מטרתם לפקח ולשלוט על מתקני מערכת וצנרת ההולכה לגז טבעי.
  • מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים; בפריסה ארצית סביב מספר אזורים גיאוגרפיים.

לקוחות נתגז

כבר היום, כמחצית מן החשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי שמוליכה נתגז אל 8 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל ואל יצרני חשמל פרטיים. בנוסף, נתגז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים בין היתר במפרץ חיפה, אזורי התעשייה רמת חובב, מישור רותם, סדום ועוד (ביניהם בזן, חיפה כימיקלים, מכתשים, אגן, מפעלי ים המלח ועוד). בתקופה זו מורחב מעגל המשתמשים, על ידי חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי ותחנות כוח פרטיות.

נתגז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי

בעקבות גילוי משאבי גז טבעיים מול חופי ישראל בכמויות גדולות, גבר הביקוש לייצור חשמל המבוסס על גז טבעי. לאור זאת, צפוי כי תוך מספר שנים יהווה הגז הטבעי כ- 70% מתמהיל הדלקים לייצור אנרגיה בישראל. בשל כך, נתגז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי ובהגדלת אמינותה ויתירותה של מערכת ההולכה הארצית, במטרה להבטיח אספקת גז שוטפת ללקוחותיה. לפיכך, בשנים הקרובות נתגז תסיים הקמת מתקני גז טבעי נוספים בעלות כוללת של 1.5 מיליארד ₪, וביניהם הקמת הקו המזרחי באורך של כ-90 ק”מ בין רמלה לאליקים, קו גז לירושלים ומקטעים נוספים. בנוסף, החברה בוחנת דרכים לאחסון אסטרטגי של גז טבעי והשתלבות בפרויקטים לייצוא גז טבעי.

הקמת מתקנים בראייה אקולוגית ועל פי עקרונות פיתוח בר קיימא
החברה מתגאה בהישגים ראויים בתחום פיתוח בר קיימא, תוך ניצול מושכל של משאבים וטכנולוגיות המאפשרות שיקום נופי וטיפוח אזורי המערכת באופן טבעי ומהיר. על פי עקרון זה, פועלת החברה במסגרת עקרונות שקבעה בנושא השבת הסביבה לקדמותה, ביצוע מחקר לגבי השטח על ידי גורמי מקצוע ומול הגופים הירוקים, בדיקה מוקדמת לגילויי עתיקות, הגדרת דרכי גישה תוך התחשבות בחי ובצומח הסביבתי, ייצוב אפיקי נחלים, שיקום וטיפוח לאחר הקמה, ובפעולות נוספות בתיאום עם קק”ל, רשות הטבע והגנים ורשויות הנחלים.

דירוגי אשראי
החברה מתגאה בדירוגי אשראי מהמובילים במשק, כתוצאה מהאמון לה היא זוכה מממשלת ישראל וכתוצאה מאמון המשק בפיתוח תחום הגז הטבעי בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בביקושים גבוהים בהנפקות אג”ח פרטיות לגופים המוסדיים המובילים בישראל. החברה מדורגת בקביעות על ידי חברות דירוג האשראי moody’s  ו- S&P.

עם הפנים קדימה

חברת נתגז הנה חברה צעירה, אשר בשנים האחרונות חוללה מהפכה גדולה במשק האנרגיה. באמצעות חזון, אמונה וצוות מקצועי הקימה מערכת הולכה ארצית, אשר מוליכה גז טבעי לאורך כל המדינה. נתגז ממשיכה לצעוד עם הפנים קדימה לפיתוח תמורות נוספות ויוזמות עתידיות, מתוך תקווה וחשיבה שגז טבעי תורם לכלכלת המדינה ולאוויר נקי לאזרחיה.